maanantai 8. kesäkuuta 2015

Tiedotteemme liittyen metsähallituksen Luonnonvarasuunnitelmaan 5.6.2015

Julkaisen tämän täällä koska tiedotteesta oli ti 9.6.2015 Kainuun Sanomissa ja Ylä-Kainuussa julkaistu lyhyitä lainauksia, joiden pohjalta ei välttämättä saa kuvaa tiedotteemme sisällöstä.

Tiedote 5.6.2015


Asiantuntijajäsenet pettyneitä Metsähallituksen Kainuun luonnonvarasuunnitelman toteutukseen.


Yhteistyöryhmään asiantuntijajäseniksi kutsutut Antti Majava ja Jouni Laaksonen ovat pettyneitä Metsähallituksen Kainuun Luonnonvarasuunnitelman toteutukseen. Prosessissa ei ole varattu käytännössä lainkaan mahdollisuutta suunnitelman kommentointiin tai asiantuntijanäkökulmien esittämiseen. Asiantuntijoilta ei ole myöskään pyydetty lausuntoa.

Suunnitelma on herättänyt laajaa kritiikkiä ja Kainuun luonnonsuojelupiiri sekä Kainuun Lintutieteellinen yhdistys ovat siitä jo irtisanoutuneet. Arvostelun seurauksen Metsähallituksen pääjohtaja Esa Härmälä tulee 8.6 selvittämään ristiriitoja Kainuuseen. Härmälän vierailuohjelmaan ei kuitenkaan ole sisällytetty tapaamisia luonnonvarasuunnitelman yhteistyöryhmän jäsenten kanssa. Avoimeksi jää, miten pääjohtaja Härmälä aikoo selvittää ristiriitoja, jos hän ei kuule luonnonvarasuunnittelua arvostelleita osapuolia?

Uuden suunnitelman pohjana toimivat edellisen suunnitelmakauden mittaristotiedot metsien tilasta ovat keskeisiltä osiltaan puutteellisia ja monitulkintaisia. Niiden pohjalta ei ole mahdollista luoda kokonaiskuvaa Kainuun valtionmetsien toteutuneesta kehityksestä.

Metsähallitus on ylittänyt edellisessä luonnonvarasuunnitelmassa ja sen välitarkistuksessa sovitut hakkuumäärät useina vuosina peräkkäin sadoilla tuhansilla kuutioilla. Tämä heikentää luottamusta Metsähallituksen kykyyn pitää kiinni yhdessä sovituista tavoitteista. Myös arvokkaiden luonto-, maisema-, virkistys-, ja kulttuurikohteiden rumat hakkuut kertovat haluttomuudesta toimia yhteisen edun mukaisesti.

Kainuun metsät ovat viime vuosikymmenien voimaperäisen käsittelyn myötä valtaosin nuoria. Maltillisen hakkuutavoitteen asettaminen seuraavalle viisivuotiskaudelle mahdollistaisi kasvatusmetsien järeytymisen ja monipuolisen puuraaka-aineen tarjonnan tulevaisuudessa.
Puusta on vallinnut jo vuosia ylitarjontatilanne, jonka ylläpitäminen arvokkaita luonnonmetsiä hakkaamalla ja muiden elinkeinojen, kuten luontomatkailun toimintaedellytyksiä pilaamalla ei ole järkevää. Puun hinnan polkeminen tuottaa tappiota myös yksityisille metsänomistajille.

Metsähallituksen tulostavoite on puun myynnin osalta syytä asettaa kohtuulliselle tasolle. Hallitusohjelmassa mainittu hakkuiden lisääminen 15 miljoonalla kuutiolla vuodessa on perusteltua vain jos puun kysyntä merkittävästi kasvaa esimerkiksi uusien sellutehdasinvestointien myötä. Julkisuudessa esillä olleet uudet biotuotetehtaat eivät valmistu vielä vuosikausiin. Hakkuumäärien nostamisen vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle ja ilmastotavoitteille on syytä selvittää tarkasti ennen niiden toteutusta niin Kainuussa kuin koko maassakin.

Metsähallituksen luontopalvelut on luotettava ja asiantunteva yhteistyötoimija. Valitettavasti luontopalvelut ovat suunnitelmassa jääneet pahasti metsätalouden jalkoihin. Luonnon monimuotoisuuden kapenemisen pysäyttäminen on määritelty keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi Suomessa kuin EU:ssakin. Metsähallituksen metsätalouspuolen on osoitettava että silläkin on kykyä ja halua tämän tehtävän hoitamiseen.

Luonnonvarasuunnitelmaprosessi kertoo Metsähallituksen Metsätalouden jämähtämisestä menneiden vuosikymmenien sanelupolitiikkaan. Kestävistä hakkuutavoitteista sopiminen ja keskusteleminen, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja metsää hyödyntävien eri elinkeinojen etujen esiin nostaminen ovat paras tapa huolehtia myös monipuolisesta elinkeinorakenteesta, työpaikoista ja elämänlaadusta.


Antti Majava, Hyrynsalmi 0400-655883 (antti.majava@mustarinda.fi)Jouni Laaksonen, Kuhmo 050 5540704 (jouni.laaksonen@iki.fi)

Ei kommentteja: